Immunotherapie (immuuntherapie)

Bij een behandeling met immunotherapie (immuuntherapie) bij kanker wordt het immuunsysteem van de patiënt gebruikt om de kankercellen aan te vallen. Het immuunsysteem wordt door de behandeling ondersteund of extra actief gemaakt. Bij huidkanker wordt het gebruikt bij melanoom, merkelcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom (dat niet meer te opereren of uitgezaaid is).