Huidkanker

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker, 1 op de 6 mensen krijgt in de loop van zijn/haar leven een vorm van huidkanker. Huidkanker is in de meeste gevallen goed te diagnosticeren en behandelen, maar er zijn ook steeds meer patiënten complexe huidkankers. In het HuidKOMPAS huidkankernetwerk willen wij met behulp van netwerkgeneeskunde voor iedereen inzichtelijk maken welke zorg waar mogelijk is, zodat de patiënt de best passende zorg krijgt, dichtbij huis als mogelijk is en gecentraliseerd als het moet. Hiermee willen wij houvast bieden om voor iedere individuele patiënt optimale zorg te kunnen bieden.

Patiënt

HuidKOMPAS is een samenwerking tussen medisch specialisten betrokken bij huidkanker diagnostiek en behandeling. Het doel hiervan is om de zorg voor huidkankerpatiënten zo goed mogelijk te organiseren.

Professional

Hier vindt u alle informatie voor de medisch professional zoals zorgpaden, welke zorg waar en informatie over wetenschappelijk onderzoek.

Nieuw zorgpad Merkelcelcarcinoom

Begina april 2022 is het zorgpad merkelcelcarcinoom toegevoegd, gebaseerd op de landelijke consensusrichtlijn. Deze is eveneens op de pagina te vinden.Dit in aanvulling op de zorgpaden plaveiselcelcar...

Zorgpaden

Hier vindt u de zorgpaden van de verschillende huidkanker soorten....

Verwijzing

Een van de uitgangspunten van het HuidKOMPAS huidkankernetwerk is om inzichtelijk te maken welke zorg waar mogelijk is. Derhalve kunt u op deze website informatie vinden over waar bij u in de buurt de...

MDO Huidkanker

De melanoomcentra in regio Zuid-West Nederland hebben de volgende kwaliteitseisen aan hun multidisciplinaire overleg (MDO) gesteld: Tijdens elk MDO Melanoom/ Huidkanker nemen onderstaande specialisten...

Over ons

HuidKOMPAS is een initiatief van de afdeling dermatologie van het Erasmus MC Kanker Instituut en is begonnen als regionaal netwerk in samenwerking met de stichting BeterKeten en uitgebreid via de regionale oncologie netwerken CONCORD en EMBRAZE naar de rest van Nederland. Het sluit aan bij de netwerkgeneeskunde visie van de NFU, FMS en de overheid.

Deelnemende centra