Zorgzoeker

In de zorgzoeker vindt u informatie over welke zorg waar geleverd kan worden.

Zorgzoeker

  • Melanoomcentrum
  • Mohs chirurgie
  • Hoofd-hals oncologie centrum
  • Merkelcelcarcinoom expertise centrum

Zorgzoeker

Soorten huidkanker

Op dit deel van de website vindt u informatie over de verschillende soorten huidkanker.

Basaalcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom

Melanoom

Merkelcelcarcinoom

Huidadnexcarcinoom

Dermatofibrosarcoma protuberans

Atypisch fibroxanthoom & pleiomorf dermaal sarcoom

Behandelingen

Afhankelijk van welk type huidkanker u heeft zijn verschillende behandelingen mogelijk. Bij de verschillende typen huidkanker vindt u welke behandeling(en) mogelijk zijn per type.

Wetenschappelijk onderzoek

In verschillende behandelcentra kunt u benaderd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit variëert van het invullen van vragenlijsten, afname van bloed of extra huidweefsel of behandeling met een nieuw medicijn.
Als het gaat over wetenschappelijk onderzoek zal dit altijd uitvoerig met u worden besproken en pas van start gaan als u hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Wel of niet deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek zal niets veranderen aan de manier waarop u behandeld wordt.
Op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek vindt u algemene informatie over het deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek.

Patiëntenverenigingen

Patiënten met huidkanker kunnen terecht voor meer informatie op de websites van drie verenigingen: